Expert na globlne finančn služby, Vm ponka:

spech nie je nhoda, spech je rozhodnutie. Vstpte preto aj Vy do sveta finančnej istoty a neobmedzených prjmov! Sprostredkovanie finančných služieb poskytuje prležitosť pre všetkých, a teda aj pre Vs, pokiaľ sa chcete stať spešným a finančne nezvislým. Je to jedin podnikanie s takmer nulovou vstupnou investciou. Hľadme ľud „hladných po spechu. Ak Vy hľadte nov výzvy, zaujmate sa o financie a zlež Vm na rozvoji svojich znalost, ste nš človek! Na zklade odbornho systmu vzdelvania Vs spoločnosť BROKER SERVICE GROUP nauč byť profesionlom. Poskytneme Vm nstroje, ktor môžete využiť pre svoj profesionlny rast.

Prv dve pozcie v našej karire, CONSULTANT a SENIOR CONSULTANT, zvldne väčšina novčikov do 2 mesiacov od začiatku svojej činnosti v BSG. Prv mesiace s o učen, počvan, o osvojovan si zkladných predajných zručnost a o podnikan pod dohľadom našich sksených manažrov. Prepracovan  know-how a jedinečný vzdelvac systm poskytuje novým spolupracovnkom istotu stabilnej spoločnosti, odbornosť a profesionlny rast.

priemerný predajca vo finančných službch zarba okolo 1800 €?

profesia finančnho agenta patr medzi najlepšie platen?

mnoho klientov v dnešnej dobe už pochopilo, že potrebuje pre riadenie svojich financi odbornka, prve Vs?

„V prci finančnho agenta nachdzam slobodu a neobmedzen možnosti rozvjať sa.Karira manažra

U ns sa karira manažra začna v Dubaji. Najspešnejš predajcovia sa po splnen podmienok môžu nominovať na zahraničn stž, kde si v prjemnom exotickom prostred osvoja zkladn manažrske zručnosti. JUNIOR MANAGER a SENIOR MANAGER s pozcie, v ktorých sa spolupracovnci pripravuj na budcich ldrov, absolvuj školenia profipredaja, recruitment a ďalšie nevyhnutn stupne vzdelvania na ceste k milionrskej karire.

väčšina ľud bez vhania poist svoj majetok, ale nie zdroj, ktorý poskytuje tieto výhody – seba samho?

životn poistenie je jedna z mla vec, ktor si rodina nemôže kpiť, keď to najviac potrebuje?

aby si rodina zabezpečila bežný životný štandard po smrti živiteľa rodiny, potrebuje finančn zabezpečenie minimlne vo výške 3 až 5-nsobnho ročnho platu?

životn poistenie umožuje aj sporenie finančných prostriedkov na lepšiu budcnosť?

na Slovensku v sčasnosti odchdza do dôchodku až 9 z 10 ľud, ktor nemaj iný prjem ako dôchodok od šttu?

životn poistenie môže zabezpečiť aj  lepšie podmienky pre det počas ich štdia?

Chcete sa dozvedieť viac? Chcete byť sčasťou nšho tmu spolupracovnkov? Tžite po spechu? Tak nevhajte a ozvite sa nm!

„spech vnmam ako cestu k dosahovaniu všetkho čo si zaumienim a schopnosť rozhodovať sa v slade s harmniou hojnosti na všetkých rovniach bytia.Karira riaditeľa

Riaditeľsk pozcia je o zsadnej zmene obchodnckeho myslenia a to smerom k vedeniu a učeniu spolupracovnkov. Rozvoj a pravidelný výkon vlastných štruktr s najdôležitejšou lohou riaditeľa. Finančn istotu a už jasn perspektvu dopĺa pravidelný osobnostný rozvoj v rmci vzdelvania riaditeľov, motivačn cash bonusy a maximlna podpora vedenia spoločnosti.

„spech pre ma znamen, keď lska, rodina, vzťahy a peniaze s v integrite s mojou predstavou.Milionr

Vytžen mta každho spolupracovnka, finančn nezvislosť a spech v podnikan. Cash bonus vo výške 100 000 eur čak na budcich milionrov. Splnený milionrsky cieľ dva prležitosti na plnenie si snov a vykročenie na cestu finančnej nezvislosti.

Poznte niekoho, kto m vynikajce komunikačn zručnosti, m zujem si plniť svoje sny a pracovať v kolektve spešných podnikateľov? Poznte niekoho, kto by chcel pracovať v oblasti finančných služieb, alebo  už na finančnom trhu pôsob, ale chcel by zskať lepšie podmienky?

Ak no, mte prležitosť dostvať odmenu aj napriek tomu, že nebudete aktvne pôsobiť na finančnom trhu. Stač, ak nm dte tip na sprvneho človeka nšho budceho spolupracovnka v oblasti hypotk, životnho poistenia, neživotnho poistenia alebo zlata a za toto silie zskate odmenu.

BROKER SERVICE GROUP m dlhoročn sksenosti so sprostredkovanm hypotk. Svojou činnosťou pokrýva cel Slovensko a poskytuje klientom bezplatn konzultcie, ktorých cieľom je zskať ver za najlepšch podmienok alebo ušetriť klientom množstvo peaz pri existujcich zväzkoch. Samostatn hypotekrne centr a hypotekrnych špecialistov mme na celom zem SR. Naši hypotekrni špecialisti s odborne vyškolen a pripraven poskytnť klientom kvalitný hypotekrny servis.

ponuky všetkých bnk môže klient zskať na jednom mieste?

refinancovanm svojho veru môže klient ušetriť množstvo peaz?

sme pomohli už viac ako 9 000 klientom k bývaniu?

Pokiaľ Vs skôr lka a zaujma karira finančnho agenta v oblasti neživotnho poistenia, mme pre Vs rovnako dynamick kariru. Naši špecialisti v neživotnom poisten obhajuj v dnešnej neprehľadnej dobe zujmy klientov voči komerčným poisťovniam. Sme partnerom všetkých významných poisťovn na Slovensku, čo nm zabezpečuje ponkať klientom komplexn portflio poistných produktov. Pravideln odborn školenia, možnosti online poistenia a vzdelvanie predajných zručnost či rozvoja osobnosti s v BROKER SERVICE GROUP samozrejmosťou v každej karire.