Krtki i oglny opis niektrych produktw ubezpieczeniowych.

Grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym.

Czy znasz jużubezpieczenie utraty zysku? Zobacz szczegły.

Broker jest profesjonalnym doradcą reprezentującym interesy klienta.

Broker obserwuje wszelkie zmiany na rynku ubezpiecze, aby wykorzystać je w interesie klienta

Wielość firm ubezpieczeniowych i dynamika zmian na polskim rynku ubezpiecze powoduje dezorientacje i uniemożliwia osobom nie będącym fachowcami w branży podjęcie optymalnej decyzji dotyczącej zakresu i sposobu zawierania umw ochrony ubezpieczeniowej.

Proponujemy obsługę Waszej Firmy przez profesjonalnych brokerw ubezpieczeniowych posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez PUNU. Broker nie bierze na siebie ryzyka ubezpieczeniowego, lecz zapewnia łączność pomiędzy wnioskodawcą a ubezpieczycielem. Ma dostęp do rynku ubezpiecze jako całości, nie będąc związanym z żadnym ubezpieczycielem. Tym rżni się od agenta ubezpieczeniowego, ktry jest związany umową z ubezpieczycielem. Dodatkowym zabezpieczeniem interesw klienta jest obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej brokera z tytułu wykonywania działalności. Korzystanie z usług brokera zmniejsza ryzyko Zarządu Firmy podjęcia niewłaściwej decyzji w sprawie ubezpiecze. Ryzyko w dużej mierze zostaje przeniesione na brokera.

Kontrakt ubezpieczeniowy zawierany jest pomiędzy rwnymi sobie partnerami umowy cywilnoprawnej, ktrych rwność jest jednak wysoce wątpliwa ponieważ ubezpieczyciel występuje w roli eksperta, a ubezpieczony może posiadać nikłą znajomość tematu.

Posiadacz polisy, może posiadać wiedzę o swoim zakresie działalności, ktrą powinien znać ubezpieczyciel, lecz ze względu na brak świadomości znaczenia informacji nie zostanie ona udostępniona co stanowić może początek sporu w przypadku zaistnienia roszczenia odszkodowawczego. Na rynkach, na ktrych powstały biura brokerw ubezpieczeniowych, właśnie brokerzy spełniają niezastąpioną rolę jako profesjonalni reprezentanci ubezpieczonego, ktrzy z powodzeniem zapobiegają ewentualnym nieporozumieniom i sporom będących ich konsekwencją.

Już dzisiaj zadbaj o ochronę swojej firmy. Zapraszamy do niezobowiązującego kontaktu.

Podstawowym celem naszej działalności jest rozpoznanie i zdefiniowanie potrzeb Klienta oraz przygotowanie specjalistycznego programu ubezpieczeniowego.KontaktKUP BROKER SERVICE