Nabzme vlastnPODLOV FONDY, najdete je v zložce Portfolio. Investice od 300 Kč msčn.

Seznamte se sPravidly bezpečn prce s obchodn aplikac

Otevřete sidemočet e-Brokera zdarma vyzkoušejte vaše investičn schopnosti a možnosti aplikace.

K provozovn tto aplikace je tak nezbytn, aby Vš browser umlpracovat s cookies.

Pro prci s aplikac je nezbytn mt ve Vašem prohlžečipovolený JavaScript

Vžen klienti, z důvodu probhajc pravideln držby systmu nemus být dostupn všechny funkce e-Brokera. Dkujeme za pochopen.

Vžen klienti, v přpad obchodnch dotazů kontaktujte svoji pobočku, telefonn kontakty na pobočky naleznete zde

nebo e-mailem na . Pouze v přpad technických problmů kontaktujte prosm technický hot-line na čsle 224 346 392

Tento formulř je platný do: 09.06.2019 12:51:51

Virtuln grafick klvesnice je modernm prvkem pro zvýšen bezpečnosti při zadvn hesel na internetových strnkch. Virtuln klvesnici doporučujeme použt vždy, pokud si nejste jisti, zda je počtač dostatečn zabezpečen proti nepřtelským programům, kter se pomoc sledovn stisku klves na klvesnici snaž zjistit hesla či jin osobn daje uživatele (tzv. spyware, vce informac můžete nalzt např. na – v internetových kavrnch, knihovnch ap.

[Skrýt klvesnici] [Zmnit pozici klvesnice] [Výchoz pozice klvesnice]

Jednotliv znaky hesla se zadvaj kliknutm na přslušnou klvesu na obrzku klvesnice. Po kliknut na znak zobrazen klvesnice se na přihlašovacm formulři zobraz v poli Heslo hvzdička obdobn jako při stisku klvesy na reln klvesnici

Smazat znak můžete pomoc klvesy [BackSpace] v pravm hornm rohu klvesnice.

Velk psmena můžete pst stisknutm klvesy [Shift] – pro jedno nsledujc psmeno, nebo [Caps] – přepne klvesnici na velk psmena (nebo zpt na mal)

Jazykov verze klvesnice (CZ/SK/HU/PL/US) můžete přepnout po stisku klvesy s kdem jazyka v levm dolnm rohu klvesnice.