Komplexn finančn poradenstv a sprva Vašeho portfolia včetn investovn.

Pojištn odpovdnosti, pohledvek, nemovitost, motorových vozidel i dalšch oblast vašeho života.

Staneme se Vašm silným partnerem, mme ve svt investic a financ bohat zkušenosti.

ABS podporuje dobrovoln hasiče v programu SDH-Profit.Vce o programu

Obchodn společnostADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s.jeinvestičn,  finančn a pojišťovac maklřsk  společnost. Zakladatel společnosti a jej management spšn působ v advokacii a ve finančnm poradenstv. Před vznikem společnosti řada z nich pracovala jako vedouc řdc pracovnci, obchodn zstupci a specialist na finančnm a pojistnm trhu. Zkušenosti a odborn znalosti se rozhodli soustředit na poskytovn všestranných služeb klientům jako finančn a pojišťovac maklři a agenti. Při důslednm uplatovn individulnho přstupu při komplexnm auditu potřeb a možnost klientů zhodnocuj vlastn know how, dlouholetou praxi a zejmna aktuln znalost momentlnho vývoje nabdky bankovnch, finančnch, investičnch a pojišťovacch instituc, jejich jednotlivých produktů a efektů plynoucch z jejich vhodn kombinace.

SpolečnostADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s.je stle častji svými klienty povřovna i řzenm aranžm nejrůznjšch investičnch zmrů a akvizic, kapitlových vstupů, fz, koup a prodejem podniků nebo jejich čst. Sjednv prodej, popř. spolufinancovn dlouhodobých investičnch developerských projektů, a to včetn jejich stavebnho monitoringu a risk managementu.

Kontaktovat ns můžete na telefonnm čsle nebo faxem na +9  či e-mailem :

Najdete ns na adrese  147 00 Praha 4 Podol,  Na Podkovce  282/12.